header header header header

Extra informatie

Filippijnen

Algemeen

kaart

De Filippijnen bestaan uit een uitgestrekte archipel in het westen van de Stille Oceaan, liggend tussen Australië en het vasteland van Zuidoost-Azië. In totaal omvat het Filippijnse eilandenrijk circa 7100 grote en kleine eilanden.

Het totale landoppervlakte bedraagt ongeveer 300.000 vierkante kilometer, ruim zeven maal groter dan Nederland. Circa tweederde van de oppervlakte wordt ingenomen door de twee grootste eilanden: Luzon in het noorden en Mindanao in het zuiden. De hoofdstad Manilla ligt op het noordelijkste en grootste eiland Luzon. Manilla is ca. 636 km2 groot en heeft ca. 11.5 miljoen inwoners. Een groot deel daarvan leeft onder de armoedegrens en een deel daarvan ook in sloppenwijken.

vlag

Voor de Filipino's symboliseert de vlag hun liefde voor het vaderland. De witte driehoek in de vlag symboliseert de gelijkheid. Het donkerblauwe gedeelte staat voor de vrede, de waarheid en de gerechtigheid. Het onderste rode gedeelte staat voor de waarde en het patriotisme. De acht stralen van de zon staan voor de eerste acht provincies die de wapens opnamen tegen de Spaanse overheersers. Tenslotte stellen de drie sterren Luzon, de Visayas en Mindanao voor.

Feiten en cijfers

  Filippijnen Nederland
Landoppervlakte 298.170 km² 41.543 km²
Populatie 98,0 miljoen 16,7 miljoen
Levensverwachting (mannen - vrouwen) 68 - 74 jaar 77 - 82 jaar
Geboortecijfer 29 /1000 10/1000
Kindersterfte onder 1 jaar 22 /1000 4 /1000
Aantal inwoners jonger dan 18 jaar 60% 17%
Mensen met beschikking over gezuiverd drinkwater 86% 100%
Mensen met beschikking over behoorlijk sanitair 83% 100%
Analfabetisme 8% 1%
Werkeloosheid 7,90% 4%
Inflatie 9,30% 1,40%
BNP per hoofd van de bevolking US$ 3,300 US$ 40.500
Mensen die beneden de armoedegrens leven 30% -
Aantal mobiele telefoons 68 miljoen 20 miljoen
Aantal internetgebruikers 5,6 miljoen 14,5 miljoen
Bron: CIA World Fact Book (januari 2008)

Staatsinrichting

De Filippijnen zijn een presidentiële republiek. De president is zowel staatshoofd als hoofd van de regering. Daarnaast is de Filippijnse president de opperbevelhebber van alle legeronderdelen. De president wordt voor een termijn van 6 jaar gekozen. De zittende president is Benigno Aquino III.

De wetgevende macht ligt in de Filippijnen bij het Congres. Deze bestaat uit de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. De 24 senatoren worden voor 6 jaar gekozen, terwijl de (maximaal) 250 afgevaardigden voor de termijn van drie jaar worden gekozen. De top van de juridische macht wordt gevormd door het Filippijnse hooggerechtshof. De 14 rechters en 1 opperrechter worden allen benoemd door de president.

Overig

Men onderscheidt op de Filippijnen ruim tachtig verschillende inheemse talen en dialecten, die alle deel uitmaken van de Maleis-Polynesische taalgroep. De twee belangrijkste inheemse talen zijn:

  • Tagalog (in Centraal-Luzon en op Mindoro en Palawan)
  • Cebuano (in Cebu en andere centraal gelegen delen van de archipel).

In geen enkel ander Aziatisch land kan men zo goed met Engels terecht als op de Filippijnen. Engels wordt zeer vaak gebruikt in de media, in het onderwijs en in het zakelijk verkeer.

In de Filippijnen heerst een tropisch klimaat. In de warmste maand (mei) kan de temperatuur oplopen tot ongeveer 35 graden. Tijdens de koudste maand, januari, worden nog temperaturen gemeten tot 30 graden. Er zijn grote verschillen in neerslag. Relatief veel regen valt er in de periode juni-oktober. Vanaf medio augustus begint het typhoonseizoen, waarin vaak veel schade wordt aangericht aan gewassen en huizen.

Lees verder over Marinduque