header header header header

Kleding

Bij elke reis naar Marinduque is een deel van onze koffers gevuld met voor ons oude, maar nog goede zomerkleding. Dit verdelen we onder de mensen in het dorp. We hebben gemerkt dat de mensen hier erg blij mee zijn, omdat er veel mensen zijn die weinig tot zeer weinig kleding hebben. Dit heeft ons op het idee gebracht om in Nederland kleding in te zamelen en dit te verschepen naar de Filippijnen. In overleg met mensen van de gemeente Gasan wordt bekeken welke gezinnen deze kleding het hardst nodig hebben. Hiervoor zijn er lijsten beschikbaar binnen de gemeente.

Tijdens ons bezoek komende zomer (2010) zal de container met kleding gesorteerd worden door de plaatselijke bevolking. Door dit door de bevolking zelf te laten doen onder ons toezicht, hopen wij dat zij zich realiseren dat er een tegenprestatie tegenover de te ontvangen hulp staat. Vervolgens zullen wij er persoonlijk voor zorgen dat de kleding bij de juiste gezinnen terechtkomt.

Wij hopen dat dit project jaarlijks kan plaatsvinden, omdat dit een snelle en eenvoudige wijze is om mensen van de eerste levensbehoefte te voorzien. Doordat wij zelf de inzameling en distributie verzorgen kunnen wij garanderen dat elk door u gegeven kledingstuk goed terechtkomt.

In tegenstelling tot de kledinginzamelingsacties die in Nederland plaatsvinden, wordt ons ingezamelde kleding niet verkocht aan de hoogste bieder, maar kiezen wij ervoor om zonder tussenkomst van opkopers deze kleding zelf op de juiste plaats te brengen. De kosten van transport worden door ons zelf betaald.