header header header header

Onderwijs

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Door het volgen van onderwijs worden vaardigheden geleerd die men de rest van het leven gebruiken kan. Het biedt de mogelijkheid een toekomst op te bouwen. Het geeft toegang tot publieke diensten en helpt inspraak te hebben in lokaal beleid. Bovendien vergroot onderwijs de kans op een baan en daardoor de kans dat het gezin voorzien kan worden in basisbehoeften. Kinderen die onderwijs gevolgd hebben kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het land. Reden te meer om ervoor te zorgen dat elk kind de kans krijgt naar school te gaan.

Het onderwijssysteem in de Filippijnen is zo geregeld dat ouders voor elk kind een bepaald bedrag aan schoolgeld betalen. Naast schoolgeld moeten ouders de kosten van onderwijsmaterialen, uniformen en schoeisel betalen. Elk jaar moeten kinderen zelf hun schriften, pennen en potloden meebrengen, de kosten daarvan kunnen de meeste mensen gewoon niet opbrengen.

In 2005 hebben we voor de kinderen met de schoolgaande leeftijd in de barangay Cabugao, koffertjes met schoolmaterialen gekocht en aan hen uitgedeeld. Deze materialen waren allemaal op het eiland gekocht, waardoor de lokale “economie” ook gestimuleerd werd. De kosten die hiermee gemoeid waren bedroegen ongeveer € 3,50 euro per kind. Hiermee konden ongeveer 150 kinderen een jaar naar school.

Voor het onderwijs op middelbaar en hoger niveau zijn de kosten ca. € 200,- en € 600,- per jaar per student. Dit heeft ook te maken met de transportkosten, meestal is het minimaal een uur reizen naar school.

Op dit moment sponsoren we 3 kinderen in de basisschoolleeftijd en 2 studenten aan een college. Als we hiervoor meer geld beschikbaar krijgen, kunnen we dit met de lokale mensen verder gaan ontwikkelen en begeleiden.

Foto's