header header header header

Voedselprogramma

Ondersteuning voedselprogramma

Het WFP (World Food Programme) is ‘s werelds grootste humanitaire voedselhulporganisatie. Zij verzorgt de voedselvoorziening voor gemiddeld 90 miljoen mensen per jaar in ruim 80 landen, waaronder in de Filippijnen. Bij humanitaire rampen zijn de slachtoffers voor hun voedselvoorziening vaak op het WFP aangewezen.

De Filippijnse mensen hebben echter niet alleen hulp nodig als er een ramp is gebeurd. De ondervoede mensen in de minder toegankelijke gebieden moeten continu worden geholpen. De regering heeft bepaalde kantoren opgericht om hier op toe te zien. Een goede kennis, Robie Sosa, is de directrice van zo’n kantoor, Nutrition Office in Boac , en de bijbehorende ‘fabriek’. Zij hebben een voedselprogramma dat ondervoede kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar een paar dagen per week voorziet van een gezonde, voedingsrijke maaltijd.

We hebben een rondleiding gekregen in de ‘fabriek’ en zagen hoe de op de plaatselijke markt gekochte rijst werd gezuiverd van parasieten en verpakt. Door het voedsel af te nemen van de plaatselijke markt wordt tevens de locale werkgelegenheid en economie gestimuleerd. Ook wordt er een speciaal soort mie gemaakt die verrijkt is met voedingstoffen en vitaminen.

Bij de uitgiftepunten in de barangay’s worden de kinderen gewogen en gemeten. Gezamenlijk krijgen ze het voedsel dat vooraf is bereid. Als de kinderen hun streefgewicht hebben bereikt, wordt de bijvoeding gestopt en is er plaats voor een ander kind. Er wordt exact bijgehouden welke kinderen aan het project deelnemen en welke niet. Het blijkt dat in vergelijking met de kinderen die niet aan dit programma deelnemen, de deelnemende kinderen duidelijk een betere ontwikkeling hebben. Ook worden de moeders gestimuleerd om op hun eigen stukje grond groenten te verbouwen.

Om het voedselprogramma te financieren krijgen ze een kleine subsidie van de regering, maar voor het grootste gedeelte zijn ze afhankelijk van liefdadigheid.
In 2006 hebben wij in het kader van dit provinciaal voedselprogramma een bedrag gedoneerd. Toen we terug in Nederland waren, ontvingen we in november per post een handgeschreven kaart van de twee barangay’s waarmee ze ons bedankten. Een jaar later kregen wij een oorkonde als dank.

Foto's

Lees verder over Onderwijs